YOR24 heeft samen met de Federatie Medisch Specialisten (beroepsvereniging voor medisch specialisten) het nieuwe mobiliteitsbeleid geïntroduceerd en geïmplementeerd. De nieuwe regeling, en het systeem van YOR24, geven de medewerkers de gewenste flexibiliteit in de manier van reizen. Een manier van reizen die past bij Het Nieuwe Werken en die een eerlijke en uitlegbare vergoeding geeft.

Vast bedrag
Voor de nieuwe mobiliteitsregeling wilde de Federatie Medisch Specialisten dat alle reizen voor een vast bedrag per kilometer gedeclareerd konden worden, ongeacht de vervoerwijze (zoals auto, trein of fiets). Eerder hadden medewerkers geen keuze in hun mobiliteit: het was óf een OV- óf een kilometervergoeding. Belangrijke voorwaarden voor een passende oplossing: flexibel, eenvoudig in het gebruik en lagere administratieve lasten. De fiscale afwikkeling moest kloppen. Voor medewerkers moest de oplossing eenvoudig in het gebruik zijn en goed toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Zakelijke mobiliteit
Elke medewerker heeft nu een NS-Business Card om met het OV te reizen. Privé-gebruik mag, maar kosten worden ingehouden. De werkgever ziet hier alleen de kosten van, geen verdere specificaties van de reis. Daarmee is de privacy van de werknemer gewaarborgd. Bij zakelijke ritten heeft de werkgever wel volledige inzage. Dit zorgt voor een eerlijk, makkelijk en sluitend proces rondom de zakelijke mobiliteit van de organisatie.

Sign up and receive daily updates!