Bescherming van uw persoonsgegevens (AVG)  
Voor Fleet Support & YOR24 is het certificeringsproces voor ISO 27001 een belangrijk hulpmiddel geweest om te voldoen  aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe EU privacy- en gegevensbeschermingswet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie. Alle voorwaarden en eisen van de AVG zijn ingebed in onze ISO 27001 procedures. Je kunt er dus op vertrouwen dat persoonsgegevens bij Fleet Support & YOR24 op de juiste wijze worden beschermd, opgeslagen en verwerkt.

Schrijf direct in en ontvang onze nieuwsbrief!