Janine werkt als ambulante zorgverlener bij een grote zorginstelling. Alle gemaakte kilometers ten behoeve van de zorgverlening (met de fiets, OV, eigen auto of poule-auto) worden geregistreerd en automatisch (conform het mobiliteitsbeleid) in een digitaal overzicht geplaatst. Janine hoeft hierdoor geen Excel lijsten of boekjes meer bij te houden. Door nauwkeurige locatiebepaling is bekend waar Janine zich bevindt en hoelang ze zich daar bevindt. De tijd dat ze per cliënt verblijft wordt direct toegeschreven aan de zorgkosten van de cliënt. Kortom de projectadministratie is direct bijgewerkt en is zo zuiver als deze maar zijn kan. 

Ook de woon-werk kilometers horen bij ‘een werkdag uit het leven van’ en kunnen met YOR24 direct gedeclareerd en verwerkt worden. Alle handmatige handelingen, behalve de controle of iets juist is geregistreerd, zijn hiermee uit het proces gehaald waardoor de aandacht weer gaat naar de zorg en niet naar de administratie eromheen.

Met name nu de zorg steeds meer op ambulante basis wordt uitgevoerd, stijgt het aantal reisbewegingen. Ook de administratie rondom de zorgtaken neemt toe en dat leidt naar ons idee teveel af van het bieden van excellente zorg.

YOR24 gaat dus niet over het bieden van zorg, maar het faciliteren van de medewerkers die de zorg moeten bieden. Met YOR24 worden alle ondersteunende processen rondom reizen en werken direct gedigitaliseerd. Wij streven naar minder (administratie)kosten en meer werkgeluk.

Schrijf direct in en ontvang onze nieuwsbrief!