Canon en YOR24 werken samen met SafeDrivePod om het gebruik van smartphones tijdens het autorijden aan banden te leggen. Met dit initiatief geven de bedrijven opvolging aan de oproep van oud-verkeersminister Melanie Schultz om smartphone-gebruik in motorvoertuigen tegen te gaan. Uit de meest recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt een sterke toename van verkeersongevallen door het gebruik van de smartphone in het verkeer. SafeDrivePod zorgt ervoor dat de smartphone tijdens het rijden tijdelijk is geblokkeerd, waardoor de verkeersveiligheid wordt verhoogd.

SafeDrivePod

SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra het voertuig rijdt. Het apparaat zelf bestaat uit een zender ter grootte van een muntstuk die eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone. Vanaf begin juni 2017 zijn alle zakelijke rijders van Canon in Nederland uitgerust met SafeDrivePod.

Joop van Boerdonk, Algemeen Directeur Canon Nederland N.V.: “ Dat het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt, met name als gevolg van afleiding door het gebruik van de smartphone, ervaar ik als een groot maatschappelijk probleem. Als bedrijf voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers én die van andere weggebruikers. Daarom willen wij een veilige rijstijl promoten. SafeDrivePod speelt daarin een belangrijke rol. Daarom was het voor ons niet meer dan vanzelfsprekend om de ruim 700 leaseauto’s van de Canon-medewerkers die dagelijks onderweg zijn, te voorzien van deze slimme technische oplossing.”

Inzicht in mobiliteitskosten en -gedrag

YOR24 beheert diverse mobiliteitsregelingen van Canon en geeft inzicht in mobiliteitskosten en -gedrag. De samenwerking met SafeDrivePod betekent dat, naast data over schades en brandstofgebruik, nu ook data over het telefoongebruik aan de dienstverlening wordt toegevoegd.

Alexander ter Meulen, Manager YOR24: “Met de data van SafeDrivePod kunnen we het telefoongebruik van zakelijke rijders in kaart brengen en een positieve gedragsverandering teweeg brengen. Wij gaan deze uitbreiding van dienstverlening ook aanbieden aan onze andere klanten.”

Paul Hendriks, directeur SafeDrivePod: “De samenwerking met Canon en YOR24 is een mooi moment in ons streven naar een hogere verkeersveiligheid; beide bedrijven zijn koplopers die in staat zijn maatschappelijke veranderingen te versnellen. Via YOR24 wordt de data van SafeDrivePod nu toegankelijk gemaakt voor een grote groep gebruikers. Bijkomend voordeel voor Canon is dat ook de schadelasten vanaf nu zullen dalen. De terugverdientijd van SafeDrivePod is slechts één jaar.”

Over YOR24

YOR24 staat voor duurzaam ondernemen, goed werkgeverschap, flexibele mobiliteitsoplossingen voor medewerkers én grip houden op de kosten. Door het slim combineren van data biedt YOR24 nieuwe inzichten in mobiliteit. We koppelen ritregistraties aan gewenste organisatiedata, signaleren en rapporteren excessen ten opzichte van het mobiliteitsbeleid en zorgen voor communicatie daarover naar de medewerkers.

Werknemers willen steeds vaker zelf kunnen kiezen hoe en waarmee ze naar hun werk komen. Er komt echter heel wat bij kijken om als werkgever invulling te geven aan deze veranderende mobiliteitsbehoefte, zowel op organisatorisch, financieel als administratief gebied. Daar is YOR24 voor.

Schrijf direct in en ontvang onze nieuwsbrief!