Privacybeleid

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen indien het toegelaten is onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens alsnog ter beschikking worden gesteld.

Uw informatie
Uw privacy is heilig voor ons. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of anderszins wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wat verzamelen we?
We verzamelen de volgende informatie:

  • Naam
  • Bedrijf
  • Website
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Wat doen we met die informatie?
We vragen u om deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van uw behoeftes én u kunnen voorzien van betere service.
Daarnaast helpt het ons als u:

  • Ons om contact hebt gevraagd
  • We u onze email nieuwsbrief willen sturen
  • We u eens in de zoveel tijd promotiemails willen sturen met daarin aanbiedingen voor nieuwe producten, diensten, evenementen of andere zaken op het door u aangeleverde e-mailadres
  • We uw informatie af en toe gebruiken om u te benaderen voor marketingonderzoek.

Beveiliging
YOR24  heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als u klikt op zo’n link u onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die u deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites goed naar hun privacybeleid.

Rechten
U hebt onder bepaalde omstandigheden op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving het recht om de persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
Als u ervan overtuigd bent dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur een mail naar privacy@yor24.com. We passen de incorrecte gegevens direct aan.

Wijziging van de privacyverklaring
YOR24 behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. U kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.
Deze versie is geldig vanaf 1 augustus 2017.

Bewaartermijn informatie
De persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. YOR24 verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Vragen over de privacyverklaring
Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan YOR24:  privacy@yor24.com


 

Schrijf direct in en ontvang onze nieuwsbrief!